Tag: โรคไต

โรคไตถือว่าเป็นอีกหนึ่งโรคเรื้อรังที่คนไทยมีสถิติการเสียชีวิตจากโรคนี้เป็นจำนวนมาก แต่ถ้าดูแลรักษาตัวเองด้วยดี ทำให้สุขภาพดีสร้างได้ ดูแลไตอย่างเหมาะสม เชื่อว่าจะสามารถอยู่ร่วมกับโรคได้อย่างมีความสุข พร้อมใช้ชีวิตที่ดีไปได้อีกยาวนาน ดังนั้นจึงขอแนะนำ 5 วิธีดูแลไต เพื่อลดความเสี่ยงต่อโรคไตวายเฉียบพลัน ดังนี้ 1.ดูแลเรื่องอาหาร เรื่องอาหารถือว่ามีความสำคัญต่อผู้ป่วยโรคไตเป็นอย่างมาก ดังนั้นจึงควรเน้นแต่อาหารที่มีคุณภาพดีต่อสุขภาพ เพิ่มเมนูผักและผลไม้สด ลดการรับประทานเนื้อสัตว์ย่อยยาก รับประทานอาหารที่ไร้ไขมันและโซเดียม ควบคุมปริมาณน้ำตาลกับคาร์โบไฮเดรตให้อยู่ในขนาดที่เหมาะสม เพื่อทำให้อาหารเป็นหนึ่งในส่วนของการรักษาและทำให้ไตแข็งแรงขึ้น 2.ออกกำลังกายเสมอ ถ้าคุณต้องการทำให้สุขภาพดีสร้างได้ พร้อมทำให้อาการของโรคไตดีขึ้น ควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอที่สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง เริ่มต้นจากการออกแบบเบา ๆ ไปสู่การออกอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพียงเท่านี้จะช่วยทำให้อาการของโรคไตลดลงและลดเสี่ยงไตวายเฉียบพลันให้น้อยลง 3.ควบคุมน้ำหนักให้เหมาะสม…

สุขภาพ