4 วิธีดูแลไต ลดความเสี่ยงไตวายเฉียบพลัน

โรคไต

โรคไต

โรคไตถือว่าเป็นอีกหนึ่งโรคเรื้อรังที่คนไทยมีสถิติการเสียชีวิตจากโรคนี้เป็นจำนวนมาก แต่ถ้าดูแลรักษาตัวเองด้วยดี ทำให้สุขภาพดีสร้างได้ ดูแลไตอย่างเหมาะสม เชื่อว่าจะสามารถอยู่ร่วมกับโรคได้อย่างมีความสุข พร้อมใช้ชีวิตที่ดีไปได้อีกยาวนาน ดังนั้นจึงขอแนะนำ 5 วิธีดูแลไต เพื่อลดความเสี่ยงต่อโรคไตวายเฉียบพลัน ดังนี้

1.ดูแลเรื่องอาหาร

เรื่องอาหารถือว่ามีความสำคัญต่อผู้ป่วยโรคไตเป็นอย่างมาก ดังนั้นจึงควรเน้นแต่อาหารที่มีคุณภาพดีต่อสุขภาพ เพิ่มเมนูผักและผลไม้สด ลดการรับประทานเนื้อสัตว์ย่อยยาก รับประทานอาหารที่ไร้ไขมันและโซเดียม ควบคุมปริมาณน้ำตาลกับคาร์โบไฮเดรตให้อยู่ในขนาดที่เหมาะสม เพื่อทำให้อาหารเป็นหนึ่งในส่วนของการรักษาและทำให้ไตแข็งแรงขึ้น

2.ออกกำลังกายเสมอ

ถ้าคุณต้องการทำให้สุขภาพดีสร้างได้ พร้อมทำให้อาการของโรคไตดีขึ้น ควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอที่สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง เริ่มต้นจากการออกแบบเบา ๆ ไปสู่การออกอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพียงเท่านี้จะช่วยทำให้อาการของโรคไตลดลงและลดเสี่ยงไตวายเฉียบพลันให้น้อยลง

3.ควบคุมน้ำหนักให้เหมาะสม

การควบคุมน้ำหนักเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญของผู้ป่วยโรคไต เพราะน้ำหนักยิ่งสูงมากยิ่งส่งผลให้ไตวายเฉียบพลันได้ง่าย  เมื่อได้รับอาหารที่มีคุณภาพแล้ว จึงควรควบคุมน้ำหนักที่เหมาะสมต่อส่วนสูง เพื่อทำให้สุขภาพถูกฟื้นฟูขึ้นอย่างรวดเร็ว

4.งดทุกพฤติกรรมทำร้ายตัวเอง

ถ้าคุณคิดว่ามีพฤติกรรมใดบ้างที่ทำร้ายตัวคุณอยู่ เช่น การสูบบุหรี่, การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ, การทำงานที่มีความเครียดสูง, การชอบรับประทานอาหารที่มีรสชาติเข้มข้นทั้งมัน เค็ม และเผ็ดจัด ควรลดทันทีและงดทุกพฤติกรรม เพื่อทำให้ไตของคุณไม่ต้องทำงานหนักจนเกินไป

ถ้าคุณต้องการดูแลไตให้ถูกฟื้นฟูได้ดีมากขึ้น ลดความเสี่ยงโรคไตวายเฉียบพลัน พร้อมทำให้สุขภาพดีสร้างได้ คุณควรทำตามทั้ง 4 วิธีนี้อย่างเคร่งครัด พร้อมการดูแลตัวเองให้มีความสุขและมองโลกในด้านบวกมากขึ้น เพื่อลดความเครียดและทำให้สุขภาพของคุณได้รับการฟื้นฟูอย่างเต็มที่